Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Konflikty v školskom prostredí

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Mediácia v školskom prostredí sa môže týkať rôznych cieľových skupín. Môže ju využívať manažment školy - riaditelia, zástupcovia riaditeľov, vedúci metodických orgánov školy, výchovní poradcovia, preventisti, ale aj triedni učitelia, špeciálni pedagógovia a ďalší pedagogickí a odborní zamestnanci škôl. Cieľovou skupinou môžu byť aj rodičia, k sporom dochádza aj medzi riaditeľom školy a zriaďovateľom školy, orgánmi školskej samosprávy a v neposlednom rade sa napäté situácie nevyhýbajú ani žiakom.

Konflikt na úrovni manažment školy - zamestnanci

Ide napr. o uprednostňovanie jedného kolegu pred druhým, nejasne komunikované pokyny, direktívny štýl riadenia, strach, vzájomná neznášanlivosť, dlhodobo neriešené konflikty, pracovno-právne spory, ako napr. nesprávne zaradenie do platovej triedy, vzájomná neúcta, nerešpektovanie pokynov nadriadených a pod.

Konflikt medzi kolegami

  1. komunikačné problémy ‒ zanedbaná komunikácia, neinformovanosť, vzájomné nedorozumenia, rôzny stupeň empatie, neschopnosť aktívne si načúvať, stres, iný názor na tú istú vec, neschopnosť preniesť sa cez názorovú rozdielnosť, neschopnosť prijať kritiku, rozdielnosť pováh, málo empatie,
  2. hodnotové problémy ‒ rozdielne predstavy o kvalite vzdelávania, vzájomná neúcta, závisť, pomsta, intolerancia, spomienkový optimizmus, pýcha, chýbajúca slušnosť, nedostatočný rešpekt, túžba po moci, komplex menejcennosti.
  3. pracovné problémy ‒ konkurencia, prehnané ambície, nezodpovednosť, ignorácia a nedodržiavanie spoločných pravidiel, nerovnomernosť v oblasti vzdelania, rozdielna miera aktivity pedagógov, autorita
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk