Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Konferencia Asociácie mediátorov Slovenska v Modre

Kategória: Konferencie, semináre Autor/i: Asociácia mediátorov Slovenska AMS

Asociácia mediátorov Slovenska si vás dovoľuje pozvať na odbornú konferenciu Aktuálne výzvy v mediácii - MLČANLIVOSŤ A ETIKA.

Obsah: Mlčanlivosť mediátora vo vzťahu k prebiehajúcemu súdnemu konaniu. Limity mlčanlivosti v zmysle zákona o mediácii. Historické súvislosti pri prijímaní zákona o mediácii a vývoj mediácie na Slovensku. Online mediácia — voľba alebo nevyhnutnosť? Prečo je etika aj v dnešnom svete dôležitá.

Téma okrúhleho stola: Súčasné nastavenie sústavného vzdelávania mediátorov — efektivita alebo formalita?

Odborný garant konferencie: prof. PaedDr. Vladimír Labáth, PhD.

Termín: 18.—19. 09. 2020

Miesto: HOTEL SEBASTIAN, MODRA

Ďalšie informácie: https://www.amssk.eu/category/konferencia-modra-2020/

 Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk