Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Kľúčové prvky spolupráce učiteľa s rodičom

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Komunikácia triedneho učiteľa s rodičom a rodiča s triednym učiteľom tvorí základ pre kvalitu spolupráce. Vzťah medzi učiteľom a rodičom nepredstavuje pre dieťa dva odlišné svety, ktoré chce vnímať oddelene. Dieťa nemá túžbu podľa aktuálnej nálady rodiča, resp. učiteľa voliť „správne“ odpovede. Ak sme k takémuto spôsobu uvažovania dieťa svojim správaním priviedli, poslušnosť je len dočasným úspechom. 

Komunikácia

Komunikácia medzi učiteľom a rodičom môže byť:

  • Formálna – informovanie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch, známkach, správaní, úspechoch, neúspechoch, plánovaných a uskutočnených aktivitách školy a školskom programe:  „Vaša dcéra dosahuje dobré vzdelávacie výsledky. Na hodinách je aktívna. So správaním problémy nie sú.“
  • Neformálne – základom je prihovárať sa k rodičovi ako k človeku, ktorého chceme poznať. Neformálna komunikácia prináša do vzťahu učiteľa a rodiča záujem, otvára priestor pre spoluprácu, vnáša do rozhovoru dôveru, ktorá je dôležitá pri akejkoľvek spätnej väzbe. Prirodzenosť prejavu pritom zohráva dôležitú úlohu, napr.: „Všimla som si, že vaša dcéra často spomína starých rodičov.“, „Ako sa vám darí?“, „Tešíte sa už na dovolenku?“, „Niekedy asi treba viac oddychovať.“

Priestor pre neformálnu komunikáciu ponúkajú aj neformálne stretnutia medzi učiteľom a rodičom. Môžu to byť besiedky, diskusie, školské brigády, spolupráca na spoločnom projekte, účasť na školskom plese, podpora programu školy z pozície rodiča ako odborníka na určitú tému, možnosť finančnej pomoci, odborná garancia zaujímavých programov.

Spoluzodpovednosť

Čitateľnosť aktivít školy nielen v rovine úspechov manifestujúcich pozitívne stránky školy, ale najmä v rovine opatrení a vízií, ktoré umožnia predchádzať negatívnym javom v školskom prostredí a poukázať na spôsob riešenia sporov a konfliktných situácií, sú pre formovanie dôvery a získanie rešpektu rodiča k učiteľovi veľmi dôležité. Všímajme si, ako o škole hovoria žiaci, ako sa k nej priznávajú, ako ju chránia, napr.:

Vyjadrenia

áno

nie

Naša škola je najlepšia.

 

 

Máme dobrých učiteľov.

 

 

Keby som si mal vybrať znova, idem na inú školu.

 

 

Už sa teším, kedy odtiaľ vypadnem.

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk