Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Empatia ako schopnosť cítiť to, čo cíti ten druhý

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Erika Tornyaiova, MBA

Empatia predstavuje schopnosť vcítenia sa do situácie iného človeka. V prípade žiakov ju vnímame ako kľúčovú vlastnosť pre zodpovedný prístup k formovaniu dobrých vzťahov, k ohľaduplnosti, k vzájomnému rešpektovaniu sa. Je predpokladom tolerancie, spolupatričnosti a pomoci. Deti, ktoré dokážu byť empatické, dokážu vnímať a počúvať toho druhého, sú menej konfliktné, viac pomáhajúce. Empatiu možno trénovať prostredníctvom hier a aktivít, na základe ktorých vieme navodiť zážitok alebo skúsenosť. 

Hra - Kruh

Cieľ: Deti sa učia vnímať svoje okolie, počúvať sa. Otázkami prejavujú záujem o toho druhého.

Zadanie: Sadneme si do kruhu. Počas hry môžeme použiť aj loptu, ktorá slúži ako pomôcka, ak pracujeme so skupinou, ktorá sa nepozná, alebo ak sa žiaci ťažšie zapájajú do hier. Hru začína učiteľ, vysloví otázku a hodí loptu žiakovi, od ktorého sa chce dozvedieť odpoveď. Žiak po zodpovedaní otázky postupuje rovnako. Loptu hádžu žiaci tomu žiakovi, ktorý na otázku ešte neodpovedal. Jeden zo žiakov môže byť pozorovateľom. Zapisuje si, čo ho zaujalo a vyhodnocuje postrehy.

Príklady otázok: Čo si robil včera? Tešil si  sa dnes do školy? Ako si prejavuješ radosť? V akej situácii si cítil úzkosť? Čo ťa vie rozplakať? Podľa

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk