Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Mediácia

Aktívne počúvanie - sťažnosť žiaka

Kategória: Mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Hra je inšpirovaná teóriou Friedmanna Schutz von Thuna - Teória štyroch uší. Prístup k pochopeniu správania dospelých osôb v konkrétnych podmienkach je pre vývoj správania a predvídania dôsledkov podstatný. Pre dieťa je dôležité, aby v procese formovania osobnosti už v rannom veku dostávalo jasné odkazy. Dieťa, ktoré v rannom veku má možnosť zažiť aktívne počúvanie je ochotnejšie vypočuť si názory iných, vie sa lepšie sústrediť na prežívanie udalostí. Vďaka príkladu aktívneho počúvania zo strany dospelých môžeme viesť dieťa k samostatnosti, nezávislosti. Podnecujeme ho k vlastným riešeniam problémov. Uvoľňujeme nahromadené frustrácie a umožňujeme mu dekódovať správanie iných. Aktívnym počúvaním pomáhame dieťaťu odhaliť jeho skutočné pocity, zmenšujeme strach pred prejavením negatívnych zážitkov.

Cieľ: Rozoznávať v obsahu povedaného obsah, vzťah, pocit a výzvu, trénovať aktívne počúvanie.

Cieľová skupina: žiaci 2. stupňa základnej školy.

Trvanie: 20 minút (10 práca v skupine, 10 - výklad prezentácie, rozbor záverov).

Metódy a forma: Analýza prípadovej štúdie prostredníctvom diskusií v skupine, resp. individuálna práca s pracovným listom a  facilitovaná disk

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk