Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Články

O aplikácii

ISSN: 1339-925X

Jedinečná aplikácia pre:

 • vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov regionálneho školstva na Slovensku,
 • ich zriaďovateľov,
 • školské úrady,regionálne úrady školskej správy,
 • samosprávne orgány škôl a školských zariadení a
 • ďalších odborníkov v oblasti výchovy a vzdelávania detí a žiakov.

Portál Direktor rozširuje portfólio vydavateľstva Wolters Kluwer SR, s. r. o. v oblasti ONLINE produktov. Monitoruje, triedi, vyhodnocuje aktuálne informácie z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania z hodnoverných zdrojov.

Portál Direktor ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v sekciách:

 • Aktuality - priebežný prehľad informácií o aktuálnom dianí v školstve.
 • Kalendár - prehľadné spracovanie udalostí v dôležitých termínoch.
 • Duševné zdravieaktuálne témy a žiadané príspevky zamerané na prevenciu pred stresom a vyhorením,
 • Riadenie školy riešenie pracovných situácií,
 • Vzory -prehľad aktuálnych vzorov dokumentov,
 • Mediácia prevencie sociálno-patologických javov zameraná na konflikty a zvládanie záťaže.
 • Výzvy priebežne aktualizovaný prehľad grantových výziev a súťaží.
 • Legislatíva právne predpisy, ktoré sú denne aktualizované a prehľadne rozdelené podľa kategórie agendy riadenia.
 • Vzdelávanie - ponuka akreditovaných vzdelávacích programov funkčného vzdelávania.
 • Online časopisy - Manažment školy v praxi a Didaktika.

Objednávka balíka ŠTANDARD, PREMIUM, TOP a PROFI STRÁNKA OBJEDNÁVKYK produktovému balíčku si možno zakúpiť aj špeciálny produktový balíček - PODLICENCIU, vďaka ktorej môžu portál využívať aj kolegovia. Podlicencia je k dispozícii v rámci predplatného po dobu platnosti hlavnej licencie. 

Predplatiteľom portálu ponúkame aj BEZPLATNÝ ODPOVEDNÝ SERVIS. Pri zadávaní otázky treba uviesť zákaznícke číslo. Redakcia zasiela otázky prispievateľov odborníkom z praxe. Vydavateľstvo nenesie právnu zodpovednosť za obsah odpovedí.  Odpovede majú informatívny charakter, nemožno ich použiť pre právne účely. Otázky aj odpovede po spracovaní zverejňujeme v časti Riadenie školy.

Zaregistrujte sa a skúšajte 10 dní bezplatne!

10 dňovou bezplatnou registráciou na www.direktor.sk/sk/registracia si vytvoríte vlastný užívateľský účet. Prihlasovacími údajmi sú vaša emailová adresa a heslo. Registráciou získate bezplatnú demolicenciu na prístup do aplikácie. Demolicenciu nie je možné predĺžiť, ak máte záujem využívať aplikáciu aj naďalej po uplynutí jej platnosti, je potrebné si objednať predplatné. V testovacej verzii nie je nárok na bezplatný odpovedný servis. 

Technická podpora: +421 2 58 10 20 45,   +421 2 58 10 20 12, technická podpora: online@wolterskluwer.sk

 • Email fakturácia: casopisy@wolterskluwer.sk

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk