Články

Hlavná stránka

O aplikácii

Portál Direktor rozširuje portfólio vydavateľstva Wolters Kluwer SR, s. r. o. v oblasti on-line produktov. Monitoruje, triedi a vyhodnocuje všetky dostupné a aktuálne informácie z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania z hodnoverných zdrojov.

Ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v sekciách:

AktualityKalendár udalostí * Riadenie školy * Vzory  * Didaktika * Výzvy * Legislatíva * Vzdelávanie * Časopis

Čím sa vyznačuje ?

UPOZORNENIE

  • Pri zadávaní otázky treba uviesť vaše zákaznícke číslo. Redakcia zasiela otázky prispievateľov odborníkom z praxe. Vydavateľstvo nenesie právnu zodpovednosť za obsah jednotlivých príspevkov.  Odpovede majú informatívny charakter, nemožno ich použiť pre právne účely (Riadenie školy - časť Otázky a odpovede).

Komu je portál určený ?

Portál je určený riaditeľom všetkých typov škôl a školských zariadení, ich zástupcom, strednému manažmentu škôl, zriaďovateľom škôl/školských zariadení, školským úradom, školským klubom detí, centrám voľného času, školským internátom, jazykovým školám, diagnostickým a reedukačným centrám, liečebno-výchovným ústavom, strediskám odbornej praxe, poradenským zariadeniam.

Prvoradým kritériom portálu DIREKTOR je jeho aktuálnosť. Tím odborníkov zabezpečuje aktualizáciu vždy, keď dôjde k akejkoľvek zmene. Poskytované informácie sú v súlade s platnou legislatívou.

Direktor ponúka tri produktové balíčky vo výhodnej kombinácii:

  • TOP - Ročné predplatné aplikácie Direktor  (s časopisom v online aj v tlačenej verzii).
  • PRÉMIUM - Ročné predplatné aplikácie Direktor (bez časopisu v tlačenej verzii).
  • ŠTANDARD - Ročné predplatné aplikácie Direktor (bez časopisu v online a tlačenej verzii). 

K produktovému balíčku si možno zakúpiť aj špeciálny produktový balíček - PODLICENCIU, vďaka ktorej môžu využívať služby portálu aj ďalší pedagogickí alebo odborní zamestnanci v tíme školy, resp. školského zariadenia. Podlicencia je k dispozícii v rámci predplatného po dobu platnosti hlavnej licencie. 

Po registrovaní sa na www.direktor.sk/sk/registracia máte možnosť sa s aplikáciou 10 dní bezplatne zoznámiť a zhodnotiť jej využitie vo vašej práci. V testovacej verzii nie je nárok na bezplatný odpovedný servis.

Referencie:

"Problematika školstva je dlhodobo na okraji záujmu spoločnosti. Neúspešne riešime financovanie, kvalifikačné požiadavky na školských zamestnancov, kvalitu vzdelania, vybavenosť škôl...Nešťastné sú nielen deti, ale aj ich učitelia, riaditelia a zriaďovatelia. Školstvo je atypické takmer vo všetkom - napriek platným zákonom, vyhláškam, nariadeniam neexistuje jeden meter na všetky školy. Každá z nich má svoje špecifiká, litera zákona nie vždy počíta so všetkým, s čím sa školy môžu v reálnom živote stretnúť. O to cennejšie  je, keď sa zriaďovateľom a strednému školskému manažmentu regionálneho slovenského školstva dostanú do rúk cenné materiály potrebné k bežnému každodennému fungovaniu školy alebo školského zariadenia. Portál DIREKTOR je skutočne jedinečný. Nájdeme v ňom nielen aktuálnu legislatívu, informácie, novinky, odpovede na mnohé otázky, ale aj návody na riešenia problémov, ktoré nám určite každý deň klopú na školské dvere. Niekedy sa s klopaním ani nezdržujú - jednoducho nám tie dvere vyrazia. A na tie, ktoré sa na stránkach portálu DIREKTOR nenájdu, sa môžeme spýtať. V "skrátenom konaní" máme k dispozícii expresnú odbornú odpoveď. Autori odpovedí uvádzajú jednotlivé aspekty v časovo prijateľnom období profesionálnym a zrozumiteľným spôsobom. Blahoželám k všetkým minulým aj budúcim úspechom. Nech sa Vám darí najlepšie, ako je len možné."

Mgr. Soňa Dolníková, Školský úrad Stará Turá

"K portálu DIREKTOR som sa dostala náhodne, keď som hľadala odpovede na rôzne odborné otázky v školstve. Našla som omnoho viac: odpovede na otázky zo školského prostredia, rôzne materiály potrebné pre vedenie školy, návody na riešenia problémov, odkazy na aktuálnu legislatívu. Najviac mi pomáha kalendár udalostí v jednotlivých mesiacoch a najnovšie aktuálne projekty, do ktorých sa škola môže zapojiť. Kvalifikovaný personál portálu mi pomohol pri mojich otázkach, napr. správne zaradenie zamestnancov, alebo iných odborných otázkach. O všetkých novinkách a aktuálnych zmenách v legislatíve môžem informovať všetkých zamestnancov pružne a priniesť do všetkých zložiek školy najnovšie informácie. Pre mňa ako pre začínajúcu riaditeľku školy je portál DIREKTOR mojou každodennou záležitosťou."

PaedDr. Drahoslava Vaščáková, riaditeľka Spojenej školy v Prakovciach

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk