Články

Hlavná stránka

O aplikácii

Portál Direktor rozširuje portfólio vydavateľstva Wolters Kluwer SR, s. r. o. v oblasti on-line produktov. Monitoruje, triedi, vyhodnocuje aktuálne informácie z oblasti školstva, výchovy a vzdelávania z hodnoverných zdrojov. Ponúka široké spektrum obsahovo štruktúrovaných informácií s rýchlym a jednoduchým používateľským prístupom v sekciách: AktualityKalendár udalostí * Riadenie školy * Vzory  * Didaktika * Výzvy * Legislatíva * Vzdelávanie * Časopis

Čím sa vyznačuje?

Pri zadávaní otázky treba uviesť zákaznícke číslo. Redakcia zasiela otázky prispievateľov odborníkom z praxe. Vydavateľstvo nenesie právnu zodpovednosť za obsah jednotlivých príspevkov.  Odpovede majú informatívny charakter, nemožno ich použiť pre právne účely (Riadenie školy - časť Otázky a odpovede).

Komu je určený?

  • vedúcim pedagogickým a vedúcim odborným zamestnancom všetkých typov škôl a školských zariadení v regionálnom školstve, zriaďovateľom škôl a školských zariadení, školským úradom, ale aj vedúcim pedametových komisií, metodických združení, samosprávnym orgánom škôl a školských zariadení, odborníkom v oblasti vzdelávania a rodičom. 

Direktor ponúka tri produktové balíčky vo výhodnej kombinácii:

  • TOP - Ročné predplatné aplikácie Direktor  (s časopisom v online aj v tlačenej verzii).
  • PRÉMIUM - Ročné predplatné aplikácie Direktor (bez časopisu v tlačenej verzii).
  • ŠTANDARD - Ročné predplatné aplikácie Direktor (bez časopisu v online a tlačenej verzii a bez vzorov). 

K produktovému balíčku si možno zakúpiť aj špeciálny produktový balíček - PODLICENCIU, vďaka ktorej môžu portál využívať aj kolegovia. Podlicencia je k dispozícii v rámci predplatného po dobu platnosti hlavnej licencie. 

10 dňovou bezplatnou registráciou na www.direktor.sk/sk/registracia si vytvoríte vlastný užívateľský účet. Prihlasovacími údajmi sú vaša emailová adresa a heslo. Registráciou získate bezplatnú demolicenciu na prístup do aplikácie. Demolicenciu nie je možné predĺžiť, ak máte záujem využívať aplikáciu aj naďalej po uplynutí jej platnosti, je potrebné si objednať predplatné. V testovacej verzii nie je nárok na bezplatný odpovedný servis.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk