Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

ZMENY marec - apríl 2022

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť pedagogického alebo odborného zamestnanca N

Autor/i: -

Vyhláška č. 142/2022 Z. z. upravuje minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť odídenca podľa § 90e ods. 1 zákona na vykonávanie pracovnej činnosti pedagogického zamestnanca alebo pracovnej činnosti odborného zamestnanca, postup pri posudzovaní...

Priestorové vybavenie strednej školy N

Autor/i: JUDr. Ivana Gerdová

Sme stredná odborná škola sídliaca v prenajatých priestoroch v súlade so zmluvou o nájme nebytových priestorov. Keďže v uvedených priestoroch nie je telocvičňa, telesnú a športovú výchovu realizujeme v športovej hale, tiež na základe  zmluvy o pre...

ZMENY - apríl 2022 Kariérové stupne a atestácie pre odborníkov športu N

Autor/i: -

S účinnosťou od 1. septembra 2022 sa novelizuje zákonom č. 128/2022 Z. z. zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zákone sa upravuje za...

ZMENY marec 2022 - Vyhláška o pedagogickej dokumentácii N

Autor/i: -

15. marca 2022 nadobudne účinnosť vyhláška č. 68/2022 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 21/2022 Z.z. o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.