Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rada školy a výberové konanie

Rada školy a kontrola obsahu štatútu rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Voľby do rady školy a PN N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže sa zúčastniť voľby do rady školy za kategóriu pedagogických zamestnancov zamestnanec, ktorý je PN, OČR, má riadnu dovolenku, celodenné ošetrenie?

Pracovné voľno pri 1. atestácii bez dohody vopred N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka: Prosím o vysvetlenie poskytnutia pracovného voľna pri vykonaní 1. atestácie. Má pedagogický zamestnanec nárok na pracovné voľno v rozsahu 5 pracovných dní na samoštúdium vrátane vykonania atestačnej skúšky, ak to vopred nebolo dohodnuté (t...

Kontrola rady školy N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Kto je oprávnený kontrolovať obsah štatútu rady školy, resp. či nie je štatút schválený v rozpore s legislatívou (okrem samotnej rady školy, resp. jej členov)?

Funkčné obdobie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Podľa vyhlášky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení, Rada školy je zriadená dňom podpísania zápisnice z ustanovujúceho ...

Kandidovanie do rady školy za pedagogických zamestnancov

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Môže kandidovať do rady školy za pedagogických zamestnancov zamestnanec (rodič), (ktorému chodí do školy dieťa) a môže kandidovať zamestnanec, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú (napr. do 31. 8. 2020)?

Pracovné voľno na vzdelávanie

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Otázka:  V aktuálne platnom zákone o pedagogických zamestnancoch som sa nikde nedočítala, či zamestnávateľ poskytuje pedagogickým zamestnancom voľno na vzdelávanie v rámci profesijného rozvoja. V minulosti bolo dané voľno na kontinuálne vzdelávani...

Informovanie predsedu rady školy o výpovedi riaditeľa zriaďovateľom

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Som predseda rady školy. Riaditeľka školy dala výpoveď. Oficiálne mi to nikto neoznámil. Má povinnosť zriaďovateľ informovať predsedu rady školy o tejto skutočnosti?

Zrušenie rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka: Chcel by som sa spýtať či je dôvod na zrušenie rady školy, ak bola legálne zvolená a zápisnica bola odovzdaná zriaďovateľovi, ale nie je podpísaná primátorom (štatutárom), ale len povereným zamestnancom. Voľby sa konali pred 2 rokmi a nová...

Počet voličov pri voľbe zástupcov rodičov do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Otázka:  Vo vyhláške č. 291/2004 Z. z. je uvedené,  že rodičia majú jeden hlas aj v prípade, že školu navštevujú viaceré ich deti. Možno chápať ako rodičov aj zákonných zástupcov (napr. príbuzných), ktorí majú dieťa zverené do starostlivosti? Prec...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk