Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Uznanie prvej atestácie podľa § 90 z. č. 138/2019 Z. z.

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Zamestnankyňa vykonávala pedagogickú činnosť v rokoch 1990 - 1998. Od 1. 9. 2020 bola prijatá do pracovného pomeru ako učiteľka, spĺňa kvalifikačné predpoklady. Je autorkou knihy, ktorá vyšla v roku 2004, patrí medzi schválené učebnice MŠVVaŠ SR. V § 90 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 138/2019 Z. z. je uvedené, že ak ide o pedagogického zamestnanca za prvú atestáciu podľa predpisov účinných od 1. septembra 2019 sa považuje získanie náhrady 1. kvalifikačnej skúšky a najmenej 5 rokov pedagogickej praxe podľa predpisov účinných do 31. 10. 2009. Podľa § 9 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 41/1996 Z. z.: „Po piatich rokoch pedagogickej praxe sa ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky uznáva autorstvo učebníc a učebných osnov, ktoré  boli schválené ministerstvom a vydané“ (náhrady kvalifikačných skúšok sa uznávali do 31. 10. 2009). Aké doklady bolo vtedy treba predložiť na uznanie náhrady I. kvalifikačnej skúšky za autorstvo učebníc, učebných osnov? Ak zamestnankyňa spĺňala podmienky na uznanie náhrady I. kvalifikačnej skúšky podľa vyhlášky č. 41/1996 Z. z., uznáva sa jej aj teraz ako prvá atestácia? Aké doklady má predložiť, ak by jej od 1.9.2019 patrilo zaradenie do kariérového stupňa pedagogický zamestnanec s 1. atestáciou podľa § 90 ods. 1 písm. a) bodu 3 zákona č. 138/2019 Z. z. ?

Ak v ostatnom čase (1999 -2019) pracovala v školstve, mohlo byť zamestnankyni vydanie učebnice v r. 2004 uznané ako náhrada I. kvalifikačnej skúšky podľa § 9 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 41/1996 Z. z. Následne podľa

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Povinnosti triedneho učiteľa A

Publikované: Aktualizované: