Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Ukončenie pracovného pomeru a predĺženie rodičovského príspevku

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Podľa nariadenia vlády č. 102/2020 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19, nárok na rodičovský príspevok nezanikne, v prípade ak dieťa dovŕši ustanovený vek počas krízovej situácie. Uvedené platí v prípade, ak rodičovský príspevok poberajú oprávnené osoby, ktoré nemajú nárok napr. na príjem zo zamestnania, či z vykonávania samostatne zárobkovej činnosti. Týmto oprávneným osobám bude štát poskytovať rodičovský príspevok v sume, v akej bol poskytovaný do zániku nároku, a to najdlhšie do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom sa skončí krízová situácia v súvislosti s koronavírusom. Dieťa dovŕši 3 roky 1. 3. 2021, matka oznámila, že nenastúpi do prace (z dôvodu, ze nemápre dieťa miesto v materskej skole).  Môže v takomto prípade zamestnávateľ ukončiť pracovný pomer k 2. 3. 2021, príp.  po vyčerpaní dovolenky? 

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk