Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Dokumentácia žiaka pri prestupe na inú školu

Publikované: Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Čo podľa zákona § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. tvorí dokumentáciu žiaka? Čo musí  riaditeľ školy, z ktorej žiak prestupuje, zaslať riaditeľovi školy, na ktorú žiak prestúpil? Máme právo pri prestupe žiaka z inej školy žiadať od školy prihlášku na štúdium žiaka v strednej škole a zápisný lístok na štúdium na strednej škole? Považuje sa za dokumentáciu žiaka iba katalógový list žiaka?

Dokumentácia žiaka je súčasťou osobného spisu, ktorý podľa § 11 ods. 3 písm. d) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov tvorí pedagogickú dokumentáciu.Ustanovenie § 35 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. ukladá povinnosť riaditeľovi strednej školy, z ktorej žiak prestúpil, zaslať riaditeľovi strednej školy, na ktorú žiak prestúpil, fotokópiu dokumentácie žiaka do piatich pracovných dní od doručenia kópie rozhodnutia o prijatí žiaka a zmenu oznámiť do Centrálneho registra.

Zákonodar

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk