Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Aktuality

Otvorený list proaktívnych škôl ministerstvu školstva

Kategória: Aktuality

Osobnosti, vzdelávací experti, pedagógovia a akokoľvek zainteresovaní k východiskám Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania zaslali ministerke školstva, vedy, výskumu a športu SR Martine Lubyovej otvorený list. 

V liste vítajú smerovanie zavádzať v našom školstve „inkluzívny fínsky model“ a s ním aj „nový systém riadenia“ v rezorte školstva. Upozorňujú však, že spôsob prípravy NPRVV sa realizoval bez prizvania kľúčových aktérov v školách do spolupráce. V liste sa píše, že: "Zriaďovatelia, riaditelia a učitelia proaktívnych škôl, ako aj poskytovatelia ďalšej podpory týmto školám chcú byť v tomto procese partnersky od začiatku prítomní ako jeho spolu-dizajnéri."

V liste žiadajú o stretnutie vo veci pripravovaného NPRVV a s ním súvisiacich zákonov, pričom výhrady smerujú najmä k zneniu návrhu novely školského zákona  čl. 1, § 14 - Experimentálne overovanie, z koncipovania ktorých sa cítia vylúčení a bytostne ohrození. 

Otvorený list v plnom znení je v prílohe pod textom. 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Archív článkov