Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Rodičovské združenie ako občianske združenie

Publikované: Autor/i: redakcia

Bežnou praxou rodičov v snahe pomôcť školám v podpore vzdelávania, ochrane práv rodičov, poskytovania  pomoci, organizovania dobrovoľníckej činnosti a pod. je zakladanie občianskych združení. Sú spojovacím článkom medzi vedením školy, rodičmi a žiakmi v rôznych oblastiach školskej a mimoškolskej činnosti.  

Občianske združenie (v našom prípade napr. rodičovské združenie, ktoré má charakter občianskeho združenia, príp. akékoľvek iné občianske združenie, ktoré má charakter spolku, klubu, zväzu a pod.) vzniká na základe registrácie združenia. Podmienky vzniku, registrácie a právneho postavenia občianskych združení upravuje zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 83/1990 Zb.“)

Registráciu vykonáva Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“), sekcia verejnej správy, odbor všeobecnej vnútornej správy (Drieňova 22, 826 86 Bratislava 29).

Žiadosť o registráciu

Žiadosť o registráciu podáva prípravný výbor, ktorý je zložený z minimálne troch osôb, pričom aspoň jedna osoba musí mať 18 rokov. Zákon ich nenazýva zakladajúcimi členmi, pretože sa nejedná ešte o členov občianskeho združenia. Osoby v návrhu musia v žiadosti uvádzať meno, priezvisko, rodné číslo a adresa trvalého bydliska. Jedna z osôb uvedená v prípravnom výbore (staršia ako 18 rokov) je uvedená ako splnomocnená osoba konať v mene občianskeho združenia. Návrh na registráciu obsahuje aj údaje o štatutárnom orgáne združenia, resp. členoch štatutárneho orgánu združenia v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trval

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk