Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Vyhlásenie výzvy - rozvojový projekt - "Predškoláci"

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) oznamuje, že z rozpočtu na rok 2021 vyčlenilo bežné finančné prostriedky na rozvojový projekt „Predškoláci“Prihlasovanie je možné do 31.5.2021.

Cieľom výzvy je podporiť tie materské školy, ktoré otvoria nové triedy v materskej škole alebo v dočasných priestoroch pre poskytovanie povinného predškolského vzdelávania. Z finančných prostriedkov vo výške max. 10 000 eur na jeden rozvojový projekt môže zriaďovateľ prostredníctvom riaditeľa materskej školy nakúpiť vybavenie pre novovzniknutú triedu v materskej škole alebo v dočasných priestoroch na poskytovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

Žiadosť je možné poslať formou elektronického FORMULÁRA na adrese: http://predskolaci.iedu.sk/

V prípade otázok je potrebné písať na adresu: predskolaci@minedu.sk

 Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/vyhlasenie-vyzvy-predskolaci/?fbclid=IwAR1BfvnusW63e5KRttMuFsjmZGVpUJKORhXTuBVeFd_3pkGO79UHPnLfwS0


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk