Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Svet Plastelíny - 2022 "jeseň" (31. 10.)

Kategória: Výzvy

Svet Plastelíny vyhlasuje Projektové výzvy pre školy, materské školy, samosprávy, nadácie a tábory! Termín na predkladanie ponúk: do 31. 10. 2022 (svetplasteliny.sk).

Účel projektu: Podpora inštitúcií a organizácií, ktoré považujú používanie kreatívnych hier za dôležité vo svojej každodennej práci s deťmi.

Termín na predkladanie ponúk: 1. 8. 2022 - 31. 10. 2022.

Vyhodnotenie súťaže: do 15-20 dní priebežne po predložení ponuky.

Účasť na súťaži je bezplatná. Predložením návrhu nákupná povinnosť nevzniká.

Okruh oprávnených uchádzačov: Školy, materské školy, základné školy (vrátane ich členských inštitúcií) s identifikátorom MV,, ako aj nadácie, združenia, samosprávy a tábory, ktoré aktívne pôsobia v povolaniach s tvorivými detskými aktivitami, sú oprávnené predkladať svoje žiadosti.

Forma podpory: Žiadatelia sa môžu uchádzať o Giga balenie plastelíny (8,4 kg/10 farieb). Žiadateľ sa môže uchádzať maximálne o 6 balení, to znamená, najviac o 50,4 kg plastelíny. (Pokiaľ sa želáte uchádzať o väčšie množstvo, túto skutočnosť uveďte v kolónke "Poznámky".)

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.svetplasteliny.sk/projektove-vyzvy/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk