Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Prihláste sa do súťaže o cenu Karola Veľkého pre mládež 2021

Kategória: Výzvy

Cenu Karola Veľkého pre mládež je udeľovaná mladým ľuďom vo veku 16-30 rokov ľuďom za projekty, ktoré zapájajú ľudí z viacerých krajín. Projekt do súťaže možno prihlásiť od 9. novembra 2020 do 1. februára 2021.

Spomedzi 27 národných finalistov, ktorých nominujú národné poroty, vyberieme v máji 2020 troch víťazov, ktorí od nás dostanú finančnú odmenu v hodnote 7500 €, 5000 a 2500 € na ďalšie rozvíjanie svojich aktivít.

Slávnostné odovzdávanie cien sa bude konať 11. mája v nemeckom meste Aachen, kde pozveme zástupcov všetkých 27 projektov, ktoré sa dostali do finále.

Do súťaže o Cenu Karola Veľkého pre mládež môžete prihlásiť projekty, ktoré spĺňajú nasledovné kritériá:

  • podporujú európske a medzinárodné porozumenie,
  • pomáhajú rozvíjať spoločnú európsku identitu a integráciu,
  • slúžia ako model pre mladých ľudí v Európe,
  • poskytujú praktické príklady spolunažívania Európanov.

Harmonogram:

  • Otvorenie prihlášok do ročníka 2020: 9. novembra 2020
  • Termín podania žiadosti: 1. februára 2021
  • Výber národných víťazov: 15. marca 2021
  • Slávnostné odovzdávanie cien v Aachene: 11. mája 2021

Viac informácií: 


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk