Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Výzvy

Letná škola 2021 – Základné školy

Kategória: Výzvy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  vypisuje výzvu na rozvojový projekt „Letná škola na základnej škole v školskom roku 2020/2021“Oprávnenými žiadateľmi sú zriaďovatelia základných škôl vrátane špeciálnych škôl.

Zámerom Letnej školy je poskytnúť žiakom základných škôl možnosť na získanie alebo upevnenie vedomostí, zručností a spôsobilostí, ktoré si nedostatočne osvojili počas školského roka 2020/2021. Letná škola neprebieha vo forme klasického vyučovania, ale jej primárnym cieľom napriek tomu ostáva vzdelávanie a rozvoj kompetencií žiakov.

Podanie žiadosti

Na výzvu je vyčlenených 350 000,- Eur.  Riaditeľ školy vyplní elektronický FORMULÁR dostupný na: https://letneskoly.iedu.sk

Konečný termín na predloženie žiadostí podľa zverejnených požiadaviek je 4. 6. 2021 do 23:59 hod. Vyhodnotenie bude zverejnené najneskôr 15. 6. 2021.

Kontakt v prípade otázok: letneskoly@minedu.sk, do správy na začiatok prosím uveďte EDUID Vašej školy.

Zdroj a ďalšie informácie: https://www.minedu.sk/letna-skola-2021-zakladne-skoly/


Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk