Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Školská mediácia

Kazuistika - Rozvod a dve maloleté deti

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Ing. Bronislava Švehláková

Pre lepšie pochopenie princípov mediácie uvádzame príklady kazuistík z praxe mediátora. Kazuistiky môžu pomôcť pedagogickým aj odborným zamestnancom vnímať dieťa a rodinu dieťaťa komplexnejšie aj z pohľadu krízových situácií v rodine.

Mediátorka: Bronislava Švehláková

  • Manžel, ročník 1967
  • Manželka, ročník 1968
  • Maloleté deti: synovia 12 a 16 rokov

Rodinná anamnéza:

Manžel pochádza z rodiny vysokoškolsky vzdelaných ľudí. Manželia sú spolu 17 rokov. Manželstvo spočiatku harmonické, narodili sa dvaja synovia. Obaja úspešní v práci, spolu nadobudli majetok väčšieho rozsahu vrátane 2 nehnuteľností a väčšieho finančného obnosu. Problémy nastali pred 4 rokmi, kedy manžel zistil manželkinu neveru. Odpustil jej, napriek tomu, že o tom vedela celá obec, v ktorej žili. Druhú neveru odhalil pred 2 rokmi, tiež radšej zatvoril oči. Posledná odhalená nevera dosiahla väčšie rozmery, keďže sa mu podarilo zistiť aj dôkazy, z ktorých vyplynulo, že manželka je neverná dlhodobo a systematicky. Manžel sa rozhodol rozviesť, prebehla prudká výmena názorov, ktorej výsledkom bolo, že manželka sa odsťahovala do iného bytu a deti nechala u otca. Starší syn bol na matku veľmi nahnevaný, odmietal ju. Mladší sa zhoršil v škole, nevedel rodinnú situáciu zvládnuť, má rád oboch rodičov a matka mu chýbala. Manžel bol situáciou úplne paralyzovaný.

Osobná anamnéza:

  • Manžel – inteligentný, vzdelaný, pracovne vyťažený muž. Rodina je preňho najdôležitejšia, všetko robí pre ňu. Vyrástol v usporiadanej rodine a za takú považoval aj svoju rodinu. Keďže v zamestnaní sa musí snažiť dobre pôsobiť, doma chce mať pokoj a kľud. Nestará sa príliš o svoj výzor, nie je preňho dôležitý. Sám seba považuje za jednoduchého človeka z dediny.
  • Manželka – inteligentná, vzdelaná a atraktívna žena. Pravdepodobne sa v manželstve nudila a manžel pre ňu časom prestal byť atraktívny.

Analýza problému:

Manžel bol na manželku veľmi nahnevaný a rozhodnutý žiadať deti do výhradnej starostlivosti s argumentom, že nemorálna žena nemôže vychovávať deti. Nechcel pripustiť, aby manželka vychovávala deti a dostala polovicu majetku. Bol rozhodnutý bojovať o deti všetkými spôsobmi.

Mediácia:

Iniciátorom mediácie bol manžel, pretože ho nahovoril na mediáciu brat. Najprv sa prišiel len vyrozprávať. Z rozhovoru vyplynulo, že chce bojovať o to, aby získal synov do výhradnej starostlivosti a matke čo najviac zamedzil styk. Bol veľmi zatrpknutý, nahnevaný a veľmi bojovný. Vyhrážal sa, že jej znepríjemní život, urobí problém v práci. Po prvom stretnutí s mediátorkou pochopil, že boj spôsobí veľkú traumu pre deti, že deti by boli bez matky nešťastné, preto sa rozhodol, že mediáciu s cieľom dosiahnutia dohody vyskúša.

Prvé stretnutie s manželkou bolo konštruktívne. Pochopila, že manžel má dôkazy a vďaka nim veľkú šancu získať deti do výhradnej starostlivosti. Striedavá starostlivosť bola pre ňu najvhodnejšie riešenie.

Na spoločnej mediácii bol manžel veľmi emotívny, sústavne vyťahoval všetky manželkine nevery a zdôrazňoval jej nemorálnosť. Manželka bola viac menej ticho, veľmi sa nebránila. Mediátorka situáciu ukľudňovala a postupne sa dopracovali k dohode o starostlivosti o synov. Obaja odsúhlasili striedavú starostlivosť s presne vymedzenými pravidlami.

Na ďalšej mediácii vyriešili majetok. Dohodli sa na všetkom, aj hnuteľnom aj nehnuteľnom majetku. Prostredníctvom advokáta spísali zmluvu o budúcej dohode. Rozvod prebehol na prvom pojednávaní. Majetok vysporiadali následne, cca do 1 mesiaca od rozvodu.

Prognóza:

Napriek osobnej traume a vlastnému rozpoloženiu bol manžel schopný dospieť k dohode. Stálo ho to veľa osobnej sily, ale pochopil, že je to jediná cesta pre deti. S odstupom času (cca 6 mesiacov od rozvodu) sa dá povedať, že  situácia je stabilizovaná, mladší syn je striedavo u matky aj u otca ako počas školského roka, tak aj cez prázdniny. Starší syn býva len u otca, ale s matkou sa pravidelne stretáva. Manžel sa začína dostávať do života, našiel si aj priateľku, už nie je taký zatrpknutý. S exmanželkou komunikuje minimálne, ale konštruktívne (mailom).Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk