Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Školská mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktivity: Pozorovanie

Aktivity na posilnenie spolupráce v tíme

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Každý z nás dennodenne prichádza do kontaktu s ľuďmi. Kým niektorí nás len tak míňajú, s inými sme nútení zotrvať v jednom fungujúcom celku. V zborovniach či v triedach, základom priaznivej klímy je spolupráca. Čím rôznorodejšie osobnosti sa v jed...

Denník pozorovateľa

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľ: umožniť rovesníckym mediátorom pozorovať okolie, zápisom situácie do denníka pozorovateľa zreflektovať osoby, veci, dej, diskutovať o možných pocitoch z pohľadu zúčastnených osôb aj o vlastných pocitoch, ktoré pozorovaná situácia vyvolala.

Aktivity pre začínajúceho učiteľa, školského mediátora - práca s dynamikou skupiny

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

„Keď som sa pred piatimi rokmi pripravovala na prvý týždeň v škole, priala som si, aby mi niekto premietol, ako vyzerá prvý týždeň v škole. Bolo to náramne vzrušujúce vedieť, že budem mať konečne vlastný tím (rozumej triedu), ktorú som mohla formo...

Živý obraz ̶ pozorovanie

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľ: naučiť žiakov pozorovaním vnímať rozdiel v rôznych formách riešenia konfliktných situácií – pasívnej, agresívnej formy aj formou dohody. Sústrediť pozornosť na neverbálne prejavy správania sa v konfliktnej situácii.

Začiatok konfliktu - hra na pozorovanie

Kategória: Školská mediácia

Cieľ: naučiť žiakov diskutovať v skupine aj o negatívnych javov slušne a s úctou k partnerovi v komunikácii, vyvolať reflexiu, uvažovať o negatívnych javoch v tíme.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk