Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Školská mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktivity: Konflikty, spolupráca

Pomoc a prekážky

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľ: rozmýšľať v rovine pozitívnych a negatívnych prejavov, ktoré prispievajú, resp. škodia vyriešeniu konfliktných situácií. 

Miesto činu

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľ: identifikovať najnebezpečnejšie miesta v škole a v jej okolí, kde sa žiaci, študenti stretávajú s prípadmi agresívneho správania, šikanovania, hádok a konfliktov z hľadiska ich vlastných skúseností a postrehov.

Očakávania od programu rovesníckej mediácie

Kategória: Školská mediácia

Cieľ: zistiť a zreflektovať očakávania rovesníckych mediátorov od programu rovesníckej mediácie s cieľom nastaviť vhodné tréningové aktivity.

Aktivity pre začínajúceho učiteľa, školského mediátora - práca s dynamikou skupiny

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

„Keď som sa pred piatimi rokmi pripravovala na prvý týždeň v škole, priala som si, aby mi niekto premietol, ako vyzerá prvý týždeň v škole. Bolo to náramne vzrušujúce vedieť, že budem mať konečne vlastný tím (rozumej triedu), ktorú som mohla formo...

Tímová spolupráca a jej prekážky

Kategória: Aktivity: Aktívne počúvanie Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľ: reflexie k podmienkam kvality tímovej práce, uvažovanie o bariérach a prekážkach spolupráce, definovanie podmienok dôležitých pre spoluprácu, upozornenie na prekážky spolupráce.

Začiatok konfliktu - hra na pozorovanie

Kategória: Školská mediácia

Cieľ: naučiť žiakov diskutovať v skupine aj o negatívnych javov slušne a s úctou k partnerovi v komunikácii, vyvolať reflexiu, uvažovať o negatívnych javoch v tíme.

Tvoje meno je ... - hra na komunikáciu, spoznávanie sa

Kategória: Školská mediácia

Cieľ: naučiť sa rýchlo reagovať, zapamätať si mená spolužiakov, reagovať pod stresom.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk