Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Školská mediácia

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Aktivity: Komunikácia

Pomoc a prekážky

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Dušana Bieleszová

Cieľ: rozmýšľať v rovine pozitívnych a negatívnych prejavov, ktoré prispievajú, resp. škodia vyriešeniu konfliktných situácií. 

Očakávania od programu rovesníckej mediácie

Kategória: Školská mediácia

Cieľ: zistiť a zreflektovať očakávania rovesníckych mediátorov od programu rovesníckej mediácie s cieľom nastaviť vhodné tréningové aktivity.

Aktivity na posilnenie spolupráce v tíme

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

Každý z nás dennodenne prichádza do kontaktu s ľuďmi. Kým niektorí nás len tak míňajú, s inými sme nútení zotrvať v jednom fungujúcom celku. V zborovniach či v triedach, základom priaznivej klímy je spolupráca. Čím rôznorodejšie osobnosti sa v jed...

Aktivity pre začínajúceho učiteľa, školského mediátora - práca s dynamikou skupiny

Kategória: Školská mediácia Autor/i: Mgr. Soňa Koreňová

„Keď som sa pred piatimi rokmi pripravovala na prvý týždeň v škole, priala som si, aby mi niekto premietol, ako vyzerá prvý týždeň v škole. Bolo to náramne vzrušujúce vedieť, že budem mať konečne vlastný tím (rozumej triedu), ktorú som mohla formo...

Začiatok konfliktu - hra na pozorovanie

Kategória: Školská mediácia

Cieľ: naučiť žiakov diskutovať v skupine aj o negatívnych javov slušne a s úctou k partnerovi v komunikácii, vyvolať reflexiu, uvažovať o negatívnych javoch v tíme.

Labyrint - hra na aktívne počúvanie, komunikáciu

Kategória: Školská mediácia

Cieľ: vedieť aktívne počúvať, ale aj zadávať jasné pokyny, inštrukcie.

Tvoje meno je ... - hra na komunikáciu, spoznávanie sa

Kategória: Školská mediácia

Cieľ: naučiť sa rýchlo reagovať, zapamätať si mená spolužiakov, reagovať pod stresom.

Ľudský vejár - aktivita na prácu s dynamikou skupiny

Kategória: Aktivity: Aktívne počúvanie

Cieľ: vedieť sa dohodnúť na pravidlách, spôsobe realizácie hry, príp. meniť pravidlá podľa potreby.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk