Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zverejňovanie zmlúv v školách a školských zariadeniach - otázky a odpovede

Publikované: Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

S účinnosťou od 31. marca 2022 majú školy a školské zariadenia povinnosť zverejňovať povinne zverejňované zmluvy v Centrálnom registri zmlúv - https://crz.gov.sk.

Ktoré zmluvy musia školy a školské zariadenia povinne zverejňovať v centrálnom registri zmlúv?

Školy a školské zariadenia musia zverejňovať v centrálnom registri zmlúv povinne zverejňované zmluvy, ktorými sú podľa § 5a ods. 1 zákona o slobode informácií písomné zmluvy, ktoré uzaviera povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získala za finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy vrátane neštátnych účelových fondov, alebo sa týka používania týchto finančných prostriedkov, nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom vyššieho územného celku alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom alebo na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie. Pre školy a školské zariadenia platí táto definícia povinne zverejňovanej zmluvy, je však dôležité pri zverejňovaní zmlúv uplatňovať aj negatívne vymedzenie povinne zverejňovanej zmluvy v § 5a ods. 5 zákona o slobode informácií, na základe ktorého povinne zverejňovanou zmluvou napr. nie je pracovná zmluva a dohoda o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru.

Musia školy a školské zariadenia zverejniť v centrálnom registri zmlúv aj „staré“ zmluvy uzatvorené pred 31. 3. 2022?

Povinnosť zverejňovať zmluvy v Centrálnom registri zmlúv sa týka len „nový

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk