Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zrušenie rozhodnutia v súkromnej strednej škole

Publikované: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Sme súkromná stredná škola a vznikol nám problém ohľadom rozporu v rozhodnutí. V júni riaditeľ vypísal aj druhé kolo prijímacieho konania na nadstavbové štúdium. Prihlášky podali 11 žiaci. Na základe prihlášok boli vydané rozhodnutia o prijatí na štúdium. Medzičasom v letnom období sa z 11 žiakov 4 prehlásili na externé štúdium a 2 nepotvrdili záujem o štúdium zápisom. Vznikla situácia, kedy ostali 5 žiaci denného štúdia. S týmto počtom nie je možné otvoriť triedu ani po súhlase zriaďovateľa (min. počet 9 denných ). Prosím o radu, ako rozhodnutie o prijatí zrušiť resp. zmeniť dané rozhodnutie dľa skutočnosti a správneho poriadku v SR.

Rozhodnutie proti ktorému sa nemožno odvolať (podať rozklad), je právoplatné. Dostali ste sa do neľahkej situácie, ktorú, žiaľ, zákon jednoznačne nerieši. Nakoľko ste vydali rozhodnutie ako správny orgán, je takéto rozhodnutie záväzné a nie je možné ho svojvoľne, tým kto ho vydal, zmeniť ani zrušiť.

Každé rozhodnutie vydané v správnom konaní podľa zákona č. 71/ 1967 Zb. Správny poriadok obsahuje aj poučenie o odvolaní (rozklade) obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či sa možno proti nemu odvolať (podať rozklad), v akej lehote, na ktorý orgán a kde možno odvolanie podať. Poučenie obsahuje aj údaj, či rozhodnutie možno preskúmať súdom. Kedykoľvek aj bez návrhu môžete v písomnom vyhotovení rozhodnutia opraviť iba chyby v písaní, v počtoch a iné zrejmé nesprávnosti rozhodn

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk