Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

ZMENY k 1. 1. 2022 - Nadčasové hodiny - oprava odpovede

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Učiteľka 1. stupňa ZŠ týždenne vyučuje 25 hodín, z toho má 23 hodín základný úväzok a 2 nadčasové hodiny v piatok. V utorok si zoberie náhradné voľno, v stredu dovolenku. V piatok je v škole, čiže odučí 5 hodín podľa rozvrhu hodín, z toho 2 nadčasové. Môže si uplatniť v tomto týždni 2 nadčasové hodiny?

Opakované posúdenie otázky odpovede autorom otázky: 

Od 1. januára 2022 došlo k zmene ustanovenia § 7 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V zmysle uvedeného ustanovenia  za jednu hodinu práce nadčas sa považuje vykonaná hodina priamej výchovno-vzdelávacej činnosti, ktorá prevyšuje základný úväzok

  1. pedagogického zamestnanca, ak splnil svoj základný úväzok, alebo
  2. vedúceho pedagogického zamestnanca, ktorý nie je štatutárnym orgánom, ak splnil svoj základný úväzok.

Podľa dôvodovej správy k zákonu č. 414/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, dôvodom pre úpravu § 7 ods. 4 je potreba spresnenia doterajšej špecifikácie podmienok, za ktorých dochádza v podmienkach výchovy a vzdelávania k práci nadčas pedagogického zamestnanca, ktorý vykonáva priamu výchovno-vzdelávaciu činnosť. Táto potreba vyplýva z prepojenia úpravy práce nadčas vo všeobecnom predpise, ktorým je Zákonník práce a v zákone, ktorý upravuje prácu nadčas v špecifických podmienkach výkonu pracovnej činnosti pedagogických zamestnancov. Zákonník práce všeobecne upravuje prácu nadčas ako prácu, ktorá je vykonaná nad určený týždenný pracovný čas vyplývajúci z vopred určeného rozvrhnutia pracovného času.

V podmienkach výkonu pracovnej činnosti učiteľov, vychovávateľov a majstrov odbornej výchovy je týmto rozvrhnutím určený úväzok, pričom aj tento úväzok môže byť vyšší, ako je ustanovený základný úväzok. Aby bol naplnený zmysel práce nadčas aj v podmienkach školy a školského zariadenia, očakávalo by sa, že „nadčasové hodiny“ budú plánované vždy ako posledné v pracovnom týždni.

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.