Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

ZMENY k 1. 1. 2022 - Kategórie pedagogických a odborných zamestnancov podľa zákona č. 138/2019 Z. z.

Publikované: Autor/i: redakcia

Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 138/2019 Z. z.") spresňuje a dopĺňa kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.

Kategórie pedagogických zamestnancov

Podľa § 19 zákona č. 138/2019 Z. z. pedagogický zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii:

 • a) učiteľ,
  b) majster odbornej výchovy,
  c) vychovávateľ,
  d) korepetítor,
  e) školský tréner,
  f) pedagogický asistent,
  g) zahraničný lektor,
  h) školský špeciálny pedagóg,
  i) školský digitálny koordinátor,
  j) učiteľ profesijného rozvoja

Kategórie odborných zamestnancov

Podľa § 23 zákona č. 138/2019 Z. z. odborný zamestnanec vykonáva pracovnú činnosť v kategórii:

 • a) psychológ a školský psychológ,
  b) špeciálny pedagóg a terénny špeciálny pedagóg,
  c) kariérový poradca,
  d) logopéd a školský logopéd,
  e) liečebný pedagóg, 
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Delenie žiakov na hodinách TV na skupiny a vyučujúci (zákon č. 138/2019 Z.z.) N

Publikované:

  V základnej škole máme dvoch vyučujúcich predmetu telesná výchova na druhom stupni. Ide o učiteľa a učiteľku. Žiakov na vyučovacej hodine telesná výchova delíme na skupinu chlapcov a skupinu dievčat. Musí skupinu dievčat v našom prípade učiť učiteľka a skupinu chlapcov učiteľ? 

Vymeškané hodiny pri žiakoch vzdelávaných v zahraničí N

Publikované:

Otázka:  Ako máme postupovať pri riešení vymeškaných vyučovacích hodín žiakov, ktorí sa údajne vzdelávajú v zahraničí? Rodičia týchto žiakov nedoručili škole potvrdenie o škole, ktorú v zahraničí navštevujú.