Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Zber údajov pre financovanie z podielových daní - termíny

Publikované: Autor/i: -

Výkaz Škol (MŠVVŠ SR) 40 - 01 o počte žiakov základných umeleckých škôl, detí materských škôl a školských zariadení a poslucháčov jazykových škôl v územnej pôsobnosti obce podľa stavu k 15. 9. 2019 - prehľad termínov.

Termíny:

  • Do 25. 9. - Zriaďovatelia neštátnych škôl a školských zariadení skontrolujú údaje za školy a školské zariadenia, aby boli správne a úplné.
  • Do 30. 9. - Obce vytvoria protokol obce (V40_POB), odovzdajú ho OÚ (1X).
  • Do 7. 10. - OÚ vytvoria protokol za kraj (V40_POU).

Zdroj a ďalšie informácie: https://crinfo.iedu.sk/vykazy/v40.html

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk