Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zariadenia školského stravovania - výber z POP 2019/2020

Publikované: Autor/i: -

Riaditelia zabezpečujú školské stravovanie v súlade s personálnymi a materiálno-technickými požiadavkami pre školské stravovanie s ohľadom na výživové požiadavky vekových kategórií stravníkov.

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Sociálne štipendium N

Publikované:

Som žiakom 4. ročníka a poberám sociálne štipendium na strednej škole a keďže kvôli pandémii sa pre nás školský rok končí 7. mája,  mám ešte naň nárok aj za mesiac máj?

Prípustný počet vymeškaných hodín a preskúšanie žiaka N

Publikované:

Otázka: Aký je prípustný počet vymeškaných hodín (ospravedlnených alebo neospravedlnených) na základnej škole, pri ktorom ešte žiakovi nehrozí skúšanie v náhradnom termíne? Je niekde stanovený presný počet vymeškaných hodín, pri ktorom už je nutné komisionálne preskúšanie žiaka?

Prestup z bilingválneho gymnázia na umelecký štúdijný odbor N

Publikované:

Otázka:  Môže riaditeľ školy prijať žiaka prestupom z bilingválneho gymnázia (2. ročník) na umelecký študijný odbor (propagačné výtvarníctvo) do 1. ročníka. Podmienkou prijatia žiaka je úspešné vykonanie talentových skúšok. Na bilingválne gymnázium ich žiak konal, obsah bol však úplne iný. Môže talentové skúšky konať v rámci rozdielových skúšok?