Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zaradenie pedagogického zamestnanca do platovej triedy - pedagogika - vychovávateľstvo

Publikované: Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: 

Kolegyňa je zaradená v 12. platovej triede pracovná trieda 1 ako učiteľka na 1.stupni. Sú jej priznané kredity. Má vyštudované učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov pedagogika a vychovávateľstvo. V marci 2002 jej bola udelená výnimka z plnenia kvalifikačného predpokladu. Je zaradená platovo správne? Nemala by byť nekvalifikovaná? Mohla vykonať 2. atestáciu?

Pre zobrazenie pracovnej situácie nemáte dostatočné oprávnenia.

Vážený návštevník,
prístup k obsahu majú len registrovaní užívatelia portálu.
Pokiaľ ste už zaregistrovaný, prihláste sa prosím so svojím užívateľským menom a heslom.
V prípade, že ešte nie ste zaregistrovaný, zaregistrujte sa.
Ďakujeme.Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Návrh na zabezpečenie školskej akcie N

Publikované:

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Návrhu na organizačné zabezpečenie školskej akcie. 

Školské výlety a exkurzie N

Publikované:

Striedanie predmetov, zvonenie, pravidelný rozvrh je klasickým koloritom denného pobytu v škole pre žiaka aj pre učiteľa. Prepojenie vyučovania s realitou a zmiešanie oddelených predmetov do celistvého vnímania sveta, by malo byť dôležitým cieľom vzdelávania. Pomôcť nám v tom môže vzdelávanie v mimoškolskom prostredí.

Zabezpečenie autobusu na školský výlet, resp. exkurziu N

Publikované:

Zabezpečenie dopravy začíname hľadaním dopravcu. Ak sme z obce, z mesta, kde sídli viac dopravcov, odporúčame osloviť viacerých.

Moderné formy zážitkových programov N

Publikované:

Široká škála zážitkových programov začína pri interaktívnych kioskoch v novovzniknutých poznávacích centrách, cez výnimočné programy rôznych združení, až po celodenné zážitkové aktivity na kľúč, kde organizátor, pripraví celodenný program a ešte aj poskytne žiakom stravu. Predstavme inštitúcie, kde možno takéto druhy zážitkových programov absolvovať.