Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Započítanie pracovného času

Publikované: Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Bude správne rozvrhnutý pracovný čas, ak určím od 7:30 hod. do 15:30 hod. prevádzkový pracovný čas, základný pracovný čas /na pracovisku  najneskôr – 15 min pred vyučovacou hodinou alebo dozorom s povinnosťou odpracovať na pracovisku 6 hodín a 2 hodiny povolím vykonávanie ostatných činnosti mimo pracoviska? Môžem zamestnancovi započítať týchto 6 hodín, aj ak bude na pracovisku skôr,ako je určený prevádzkový pracovný čas, teda aj napr. od 7,00 hod.? Vyhovoval by nám prevádzkový  od 7 hodiny kvôli spojom, ale potom by koniec pracovnej  doby bol o 15,00 hod., a to by som v prípade porady, resp. exkurzie musela uviesť všetok čas po 15:00  hod. ako nadčasový. Lepšie by vyhovovalo uznať zamestnancom odpracovaný čas na pracovisku aj skôr ako prevádzkový. Môžem si to aj takto vyšpecifikovať v pracovnom poriadku? 

Pri rozvrhnutí pracovného času vychádzate z ustanovení Zákonníka práce (§ 85 až 99) a rozsah týždenného pracovného času zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme je upravený v Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa. Týždenný pracovný čas rozvrhuje zamestnávateľ po prerokovaní so zástupcami zamestnancov. Takisto zamestnávateľ určí začiatok a koniec pracovného času (po dohode so zástupcami zamestnancov) podľa §90 Zákonníka práce.

Podľa

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.