Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zriaďovateľ a zriaďovacie listiny

VZOR - Zriaďovacia listina materskej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

VZOR - Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľom

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor schválenia Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zriaďovatelom.  

VZOR - Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny základnej školy s materskou školou.

VZOR -Dodatok z zriaďovacej listine súkromnej materskej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Dodatku zriaďovacej listiny súkromnej materskej školy.

VZOR - Zriaďovacia listina základnej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny základnej školy.

VZOR - Zriaďovacia listina obecnej materskej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

VZOR - Zriaďovacia listina súkromnej materskej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

VZOR - Dodatok k zriaďovacej listine základnej škole

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Dodatku zriaďovacej listiny základnej školy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk