Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zriaďovanie, VZN, zmluva

VZOR - Zriaďovacia listina materskej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

VZOR - Darovacia zmluva - finančný dar

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Darovacej zmluvy - finančný dar.

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - ZUŠ, MŠ, ŠZ - zriaďovateľská pôsobnosť obce

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej sú len školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samotnej obce V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU. Obec v s...

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - ZUŠ, MŠ, ŠZ - obec aj neštátni zriaďovatelia

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej sú  školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a aj neštátnych zriaďovateľov  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VZN, ktorého účelom je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy n...

VZOR - Zriaďovacia listina ZŠ s MŠ

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny základnej školy s materskou školou.

VZOR -Dodatok z zriaďovacej listine súkromnej materskej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Dodatku zriaďovacej listiny súkromnej materskej školy.

VZOR - Zmluva o prenájme telocvične

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Školské telocvične sa využívajú nielen na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ale školy ich často prenajímajú iným právnickým alebo fyzickým osobám.  Prenájom telocvične je možný výlučne na základe písomnej zmluvy. Písomná forma je zo zákona povinná. 

VZOR - Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Dohody o zabezpečení praktického vyučovania žiakov. 

VZOR - Zriaďovacia listina základnej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny základnej školy.

VZOR - Zriaďovacia listina obecnej materskej školy

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zriaďovacej listiny materskej školy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk