Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Žiadosti, sťažnosti, petície

VZOR - Žiadosť o prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin - žiadosť N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o prerušenie prevádzky materskej školy počas letného obdobia. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Žiadosť o prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin - súhlas N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o prerušenie prevádzky materskej školy počas letného obdobia - súhlas. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Žiadosť o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky N

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumentypod textom ponúkame vzor žiadosti o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky.

VZOR - Návrh na zapožičanie čestného názvu školy N

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Návrhu na zapožičanie čestného názvu školy. 

VZOR - Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok. Kto rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy, zriaďovateľ materskej školy alebo riaditeľ? Môže ostatné podmienky...

VZOR - Písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného oznámenia výsledku prešetrovania sťažnosti.

VZOR - Písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti - predĺženie lehoty N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Písomné oznámenie o nemožnosti prešetriť sťažnosť N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Zápisnica o prešetrovaní sťažnosti N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o podaní ústnej sťažnosti.

VZOR - Postúpenie sťažnosti orgánu verejnej správy N

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ