Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Žiadosti, sťažnosti, petície

VZOR - Žiadosť o prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin - žiadosť

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o prerušenie prevádzky materskej školy počas letného obdobia. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Žiadosť o prerušenie prevádzky MŠ počas letných prázdnin - súhlas

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor žiadosti o prerušenie prevádzky materskej školy počas letného obdobia - súhlas. VZOR nemá záväzný charakter, je vo forme odporúčania.

VZOR - Žiadosť o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumentypod textom ponúkame vzor žiadosti o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky.

VZOR - Návrh na zapožičanie čestného názvu školy

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Návrhu na zapožičanie čestného názvu školy. 

VZOR - Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok. Kto rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy, zriaďovateľ materskej školy alebo riaditeľ? Môže ostatné podmienky...

VZOR - Písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného oznámenia výsledku prešetrovania sťažnosti.

VZOR - Písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti - predĺženie lehoty

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Písomné oznámenie o nemožnosti prešetriť sťažnosť

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Zápisnica o prešetrovaní sťažnosti

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o podaní ústnej sťažnosti.

VZOR - Postúpenie sťažnosti orgánu verejnej správy

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk