Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Žiadosti

VZOR - Žiadosť o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumentypod textom ponúkame vzor žiadosti o osobitný spôsob plnenia školskej dochádzky.

VZOR - Návrh na zapožičanie čestného názvu školy

Autor/i: PhDr. Anna Böhmerová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Návrhu na zapožičanie čestného názvu školy. 

VZOR - Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy pre školský rok. Kto rozhoduje o prijatí dieťaťa do materskej školy, zriaďovateľ materskej školy alebo riaditeľ? Môže ostatné podmienky...

VZOR - Žiadosť o prijatie dieťaťa do materskej školy v priebehu školského roka

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk