Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Všeobecné záväzné nariadenia

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - ZUŠ, MŠ, ŠZ - zriaďovateľská pôsobnosť obce

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej sú len školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti samotnej obce V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA O URČENÍ VÝŠKY DOTÁCIE NA MZDY A PREVÁDZKU. Obec v s...

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - ZUŠ, MŠ, ŠZ - obec aj neštátni zriaďovatelia

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej sú  školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce a aj neštátnych zriaďovateľov  V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VZN, ktorého účelom je určiť výšku dotácie na prevádzku a mzdy n...

VZOR VZN - Určenie výšky dotácie na mzdy a prevádzku - súkromné CVČ

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Obec, na území ktorej je zriadené súkromné centrum voľného času (CVČ); obec nemá vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti školy a školské zariadenia. V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor VZN, ktorého účelom je určiť výšku d...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk