Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Vnútorné dokumenty školy

VZOR - Prihláška na etickú výchovu a na náboženskú výchovu

Autor/i: PaedDr. Katarína Písečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor prihlášky na náboženskú výchovu alebo na etickú výchovu. 

VZOR - Usmernenie k pracovnému času

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor usmernenia k pracovnému času. 

VZOR - Smernica o úhrade nákladov v školskej jedálni a školskom internáte

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Smernice o výške na čiastočnú úhradu v školskej jedálni a školskom internáte.

VZOR - Oznámenie o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Oznámenia o zanedbávaní povinnej školskej dochádzky. 

VZOR - Príkaz riaditeľa na vykonanie inventarizácie

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Príkazu riaditeľa na vykonanie inventarizácie.

VZOR - Ročný plán kontroly

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Ročného plánu kontrolnej činnosti riaditeľa a zástupcu riaditeľa. 

VZOR - Vnútorný poriadok školy

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Vnúuotného poriadku školy.

VZOR - Rokovací poriadok pedagogickej rady

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor pre Rokovací poriadok pedagogickej rady.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk