Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Sťažnosti, petície

VZOR - Písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného oznámenia výsledku prešetrovania sťažnosti.

VZOR - Písomné oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti - predĺženie lehoty

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Písomné oznámenie o nemožnosti prešetriť sťažnosť

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Zápisnica o prešetrovaní sťažnosti

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o podaní ústnej sťažnosti.

VZOR - Postúpenie sťažnosti orgánu verejnej správy

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o postúpení sťažnosti orgánu verejnej správy.

VZOR - Odloženie sťažnosti

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o odložení sťažnosti sťažovateľa. 

VZOR - Oznámenie sťažovateľovi o odložení sťažnosti

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor oznámenia sťažovatelovi o odložení sťažnosti.

VZOR - Záznam o podaní ústnej sťažnosti

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor písomného záznamu o podaní ústnej sťažnosti.

VZOR - Zásady pre prijímanie, evidenciu a vybavovanie petícií na školách a školských zariadeniach

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Manažment škôl a školských zariadení má zo zákona povinnosť prijímať a vybavovať petície doručené na školu a školské zariadenie zo strany fyzických osôb ako aj právnických osôb. V časti Súvisiace formuláre a dokumentypod textom ponúkame vzor Zásad...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk