Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti

VZOR - Schválenie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľom

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor schválenia Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zriaďovatelom.  

VZOR - Predloženie Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti zriaďovateľovi

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor predloženia Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení zriaďovateľovi školy.

VZOR - Vyjadrenie rady školy k prerokovaniu správy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumentypod textom ponúkame vzor vyjadrenie rady školy k prerokovaniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy/školského zariadenia za školský rok.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk