Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Rada školy

VZOR - Koncepcia rozvoja školy/školského zariadenia - štruktúra

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová, PhDr. Anna Böhmerová

Povinnou súčasťou podkladov, ktoré uchádzač o funkciu riaditeľa predkladá vyhlasovateľovi, je aj návrh koncepcie rozvoja školy alebo školského zariadenia (Stanislavová). 

VZOR - Vyjadrenie rady školy k prerokovaniu správy

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

V časti Súvisiace formuláre a dokumentypod textom ponúkame vzor vyjadrenie rady školy k prerokovaniu Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy/školského zariadenia za školský rok.

VZOR - Výzva na delegovanie zástupcu ŠŠI (podľa príslušného kraja)

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor výzvy na delegovanie zástupcu okresného úradu v sídle kraja (odboru školstva) do rady školy.

VZOR - Zápisnica z otvárania obálok

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zápisnice z otvárania obálok k výberovému konaniu na funkciu riaditeľa školy/školského zariadenia. 

VZOR - Vyhlásenie výberového konania

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor vyhlásenia výberového konania na funkciu riaditeľa školy/školského zariadenia. 

VZOR - Výzva na delegovanie zástupcu okresného úradu v sídle kraja (odboru školstva) do rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor výzvy na delegovanie zástupcu okresného úradu v sídle kraja (odboru školstva) do rady školy. 

VZOR - Prezenčné listiny k výberovému konaniu

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor prezenčnej listiny uchádzačov vo výberovom konaní na funkciu riaditela školy/školského zariadenia a vzor prezen%cnej listiny členov rady školy. 

VZOR - Zápisnica z výberového konania

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor zápisnice z výberového konania na funkciu riaditeľa školy/školského zariadenia. 

VZOR - Výsledková listina na základe hodnotenia členov rady školy

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor výsledkovej listiny na základe hodnotenia členov rady školy/školského zariadenia.

VZOR - Oznámenie výsledkov výberového konania

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor oznámenia výsledkov výberového konania účastníkovi na 1. mieste a vzor oznámenia výsledkov výberového konania ďalším účastníkom.

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk