Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Pracovno-personálna agenda

VZOR - Dohoda o brigádnickej práci študenta N

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisice formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme Vzor dohody o brigádnickej práci študenta. Vzor nemá záväzný charakter, je len vo forme odporúčania.

VZOR - Hodnotenie pedagogického zamestnanca N

Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová , PaedDr. Martina Magová, PhD.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor hodnotiacich hárkov k hodnoteniu pedagogických zamestnancov.

VZOR - Odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov N

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám. Súčasťou usmernenia sú odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, ži...

VZOR - Výpoveď za porušenie pracovnej disciplíny N

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

VZOR - Pracovná zmluva N

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Pracovnej zmluvy. 

VZOR - Pracovné náplne pedagogických a odborných zamestnancov N

Autor/i: redakcia

V súčasnosti žiadny právny predpis neukladá zamestnávateľovi povinnosť vypracovať pre svojich zamestnancov pracovnú náplň. Zamestnávateľ je povinný uviesť druh práce, ktorý má zamestnanec dohodnutý a jeho stručnú charakteristiku v pracovnej zmluve...

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

  • Typ školy
  • Zriaďovateľ