Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Pracovno-personálna agenda

VZOR - Hodnotenie pedagogického zamestnanca

Autor/i: PaedDr. Tatiana Homoľová, PaedDr. Martina Magová, PhD.

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor hodnotiacich hárkov k hodnoteniu pedagogických zamestnancov.

VZOR - Vyúčtovanie pracovnej cesty

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor vyúčtovania pracovnej cesty.

VZOR - Odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám. Súčasťou usmernenia sú odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, ži...

VZOR - Výpoveď za porušenie pracovnej disciplíny

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Výpovede podľa § 63 ods. 1 písm. e) Zákonníka práce.

VZOR - Pracovná zmluva

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Pracovnej zmluvy. 

VZOR - Záznam z prerokovania porušenia pracovnej disciplíny

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Záznamu z prerokovania porušovania pracovnej disciplíny.

VZOR - Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Skončenia pracovného pomeru v skúšobnej dobe.

VZOR - Pracovné náplne pedagogických a odborných zamestnancov

Autor/i: redakcia

V súčasnosti žiadny právny predpis neukladá zamestnávateľovi povinnosť vypracovať pre svojich zamestnancov pracovnú náplň. Zamestnávateľ je povinný uviesť druh práce, ktorý má zamestnanec dohodnutý a jeho stručnú charakteristiku v pracovnej zmluve...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk