Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Dohody, zmluvy

VZOR - Darovacia zmluva - finančný dar

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Darovacej zmluvy - finančný dar.

VZOR - Zmluva o prenájme telocvične

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Školské telocvične sa využívajú nielen na výchovno-vzdelávaciu činnosť, ale školy ich často prenajímajú iným právnickým alebo fyzickým osobám.  Prenájom telocvične je možný výlučne na základe písomnej zmluvy. Písomná forma je zo zákona povinná. 

VZOR - Dohoda o zabezpečení praktického vyučovania

Autor/i: redakcia

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Dohody o zabezpečení praktického vyučovania žiakov. 

VZOR - Odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov

Autor/i: -

MŠVVaŠ SR vydalo Usmernenie pre školy a školské zariadenia ohľadom poskytovania osobných údajov detí, žiakov a poslucháčov tretím stranám. Súčasťou usmernenia sú odporúčacie vzorové súhlasy dotknutých osôb na zverejňovanie osobných údajov detí, ži...

VZOR - Zmluva o prenájme telocvične

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Zmluvy o prenájme telocvične. 

VZOR - Darovacia zmluva - nefinančný dar

Autor/i: -

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor Darovacej zmluvy - nefinančný dar (počítače, tlačiarne, stoličky,...).

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk