Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vzdelávanie v čase osobného voľna a náhradné voľno

Publikované: Autor/i: JUDr. Matej Drotár

Riaditeľka mi podpísala vzdelávanie, ktoré sa bude konať v čase môjho osobného voľna. Pracujem ako vychovávateľka, takže v pracovný týždeň robím dlhý a krátky týždeň. Vzdelávanie sa uskutoční v deň, keď nepracujem. Ja mám za to, že ak mám podpísané vzdelávanie a koná sa v deň, keď nepracujem, vzniká mi nárok na náhradné voľno. Chápem to správne? Keď mi riaditeľka podpísala vzdelávanie, nevedela, ze budem mať voľno. Školenie niekedy bolo v dni, keď mam zmenu a inokedy zase, keď nemám zmenu.

Predpokladám, že „podpísaním vzdelávania“ máte na mysli jeho schválenie riaditeľkou v pláne profesijného rozvoja.

Podľa § 82 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zames

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Prijímanie žiakov so zdravotným znevýhodnením A

Publikované: Aktualizované:

Pravidlá pre plnenie povinnej školskej dochádzky určuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý v § 8 určuje, že žiak plní povinnú školskú dochádzku v základnej škole v školskom obvode, v ktorom má trvalé bydlisko, ak sa zákonný zástupca žiaka nerozhodne inak.