Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Hlavná stránka Riadenie školy

Vzdelávacie poukazy - termíny

Publikované: Autor/i: -

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka.

Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

  • Do 10. 9. 2019 - ZŠ, SŠ (vrátane špeciálnych škôl) vydajú všetkým svojim žiakom vzdelávacie poukazy (VP).
  • Do 25. 9. 2019 - ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia - Prijmú od žiakov vzdelávacie poukazy.
  • Do 28. 9. 2019 - ZŠ, SŠ, JŠ, MŠ, ZUŠ, školské zariadenia - Odošlú na server pomocou internetu informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručia svojim zriaďovateľom protokol (PVP) o odoslaných informáciách.
  • Do 3. 10. 2019 - Zriaďovatelia - Zhromaždia protokoly (PVP) od svojich škôl a školských zariadení a odošlú na server informáciu o vydaných a prijatých VP a zároveň doručua na OÚ OŠ protokol (PZ) o odoslaných informáciách.

Zdroj a ďalšie informácie: http://www.poukazy.sk/.

Diskusia - Počet príspevkov: 0

zobraziť diskusiu pridať príspevok

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk