Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vyplatenie odmeny na základe KZ a ukončenie pracovného pomeru

Publikované: Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Prosím o pomoc pri riešení vyplatenia 350 € odmeny na základe dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa. Ide o vychovávateľku, ktorá u nás pracovala od 1. 9. 2017.   29. 11. 2021 požiadala o rozviazanie pracovného pomeru dohodou bez udania dôvodu k 31. 12. 2021. Od 1. 1. 2022 chcela nastúpiť k inému zamestnávateľovi. Dohoda o skončení pracovného pomeru bola podpísaná obidvoma stranami 1. 12. 2021, kde sa dohodli, že pracovný pomer vychovávateľky končí dňom 31. 12. 2021. Otázka je, či jej patrí 350 € odmena. Vo výpovednej dobe nebola, ale sama požiadala o skončenie pracovného pomeru dohodou.

Podľa  dodatku č. 1 ku KZ vyššieho stupňa je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi, ktorého pracovný pomer trvá ku dňu 31. decembru 2021 najmenej šesť mesiacov, odmenu podľa § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 553/2003 Z. z.") v sume 350 eur.  Nárok na poskytnutie odmeny nevzniká iba zamestnancovi, ktorému ku dňu 31. decembra 2021 plynie výpovedná doba, okrem zamestnanca, ktorému bola daná výpoveď

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Vzdelávacie poukazy - termíny A

Publikované: Aktualizované:

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov. Vzdelávacie poukazy vydávajú svojim žiakom školy do 10. septembra príslušného kalendárneho roka a prijímajú poskytovatelia záujmového vzdelávania do 25. septembra príslušného kalendárneho roka. Hodnota vzdelávacieho poukazu je na rok 2019 stanovená v sume 32 Eur (3,2 Eur na 1 mesiac).

Vzdelávacie poukazy - termíny N

Publikované:

Hodnota vzdelávacieho poukazu na rok 2018 N

Publikované:

Poskytovanie vzdelávacích poukazov upravuje § 4 ae zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.