Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vyhotovanie odpisov vysvedčení po zrušení vyhlášky

Publikované: Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Radi by sme požiadali o radu ohľadom vydávania odpisov vysvedčení. Vzhľadom na fakt, že vyhláška č. 326/2008 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia vo veci, na základe ktorej bolo možné vystavovať odpisy vysvedčení a maturitných vysvedčení bola zrušená a nahradená vyhláškou č. 21/2022 Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky o pedagogickej dokumentácii a ďalšej dokumentácii, v ktorej sa však neuvádza nič o odpisoch vysvedčení. Ako a na základe akej vyhlášky môžeme postupovať v prípade, že budeme požiadaní o odpis vysvedčenia?

Máte pravdu, že zrušením vyhlášky č. 326/2008 Z. z. nie je upravené v žiadnom právnom predpise explicitne, ako postupovať pri vydávaní odpisov vysvedčenia. Avšak nato, aby škola vydala odpis, nie je potrebná striktná úprava. Jej oprávnenie vychádza z niekoľkých právnych predpisov, predovšetkým z toho, že škola je pôvodcom registratúry v zmysle zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov a je povinná viesť registratúrne záznamy. Ustanovenie § 16 ods. 2 písm. l) tohto zákona vám umožňuje vyhotovovať na základe písomnej žiadosti oprávnenej osoby odpis, výpis, potvrdenie z registratúrneho záznamu a kópiu registratúrneho záznamu za úhradu nákladov a osvedčovať na nich ich zhodu s registratúrnym záznamom; pôvodcom registratúry osvedčený odpis, výpis, potvrdenie a kópia nahrádzajú originál registratúrneho záznamu, ak je pôvodca registratúry oprávnený osvedčovať listiny.

Aj na pedagogickú dokumentáciu treba v plnom rozsahu uplatňovať zásady správy registratúry, keďže pedagogická dokumentácia je integrálnou súčasťou registratúry a ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach. Zároveň je potrebné mať na pamäti, že  

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

VZOR - Dohoda o vykonaní prace A

Publikované: Aktualizované:

Práca nadčas a náhradné voľno A

Publikované: Aktualizované:

Započítanie pracovného času A

Publikované: Aktualizované: