Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Vyhláška č. 24/2022 Z. z. o zariadeniach poradenstva a prevencie - 1. 1. 2023

Publikované: Autor/i: -

1. januára 2023 nadobúda účinnosť vyhláška zo 17. januára 2022 o zariadeniach poradenstva a prevencie. Vyhláška zruší vyhlášku č. 325/2008 Z. z. o školských zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie.

Centrum poradenstva a prevencie 

Vykonáva odbornú činnosť pre:

 • deti od narodenia do prijatia na predprimárne vzdelávanie (ďalej len „PPV“),
 • deti, žiakov, študentov od prijatia na PPV do ukončenia sústavnej prípravy na povolanie,
 • zákonného zástupcu,
 • zástupcu zariadenia, v ktorom neplnoleté dieťa vykonáva rozhodnutie súdu o nariadení ústavnej starostlivosti, uložení neodkladného opatrenia, nariadení výchovného opatrenia alebo uložení ochrannej výchovy, výkon väzby alebo výkon trestu odňatia slobody,
 • poručníka neplnoletého dieťaťa 
 • školský podporný tím, PZ a OZ škôl/školských zariadení a zariadení SPODaSK vrátane metodickej činnosti a supervíznej činnosti.

Nemôže odmietnuť vykonanie odbornej činnosti, ak ide o

 • dieťa, ktoré má trvalý/prechodný pobyt na území kraja, v ktorom má CPaP sídlo,
 • zákonného zástupcu/poručníka neplnoletého dieťaťa, ktoré má trvalý/prechodný pobyt na území kraja, v ktorom má CPaP sídlo,
 • zástupcu zariadenia so sídlom na území kraja, v ktorom má CPaP sídlo,
 • osobu (školský podporný tím, PZ, OZ škôl, školských zariadení a zariadení SPODaSK), ktorá je zamestnancom právnickej osoby so sídlom na území kraja, v ktorom má CPaP sídlo.

Vykonáva odbornú činnosť na základe:

 • žiadosti plnoletého dieťaťa, zákonného zástupcu, zástupcu zariadenia/poručníka, rozhodnutia podľa osobitného predpisu,
Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk