Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Výberové konanie bez kandidáta a postup zriaďovateľa

Publikované: Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Ak sa na prvé výberové konanie na pozíciu riaditeľa súkromnej základnej umeleckej školy nik neprihlási, má povinnosť zriaďovateľ školy vyhlásiť aj druhé výberové konanie? Alebo môže rovno poveriť vedením školy na 6 mesiacov zamestnanca školy?

Výberové konanie na obsadenie pozície riaditeľa školy alebo riaditeľa školského zariadenia ustanovuje zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a uskutočňuje sa v súlade s osobitným predpisom, ktorým je zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.

Podľa § 3 ods. 1 zákona č. 596/2003 Z. z. riaditeľa školy a riaditeľa školského zariadenia vymenúva na päťročné funkčné obdobie zriaďovateľ. Zriaďovateľ školy alebo školského zariadenia vymenúva riaditeľa na návrh rady školy (

Na zobrazenie tohto obsahu nemáte dostatočné oprávanenie.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Diskusia - Počet príspevkov: 0

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk