Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo zamestnávateľ


COVID-19 Práca v domácnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Treba upraviť prácu v domácnosti aj písomnou formou, napr. dodatkom k pracovnej zmluve alebo stačí jednoduché oznámenie zo strany zamestnávateľa? Zákonník práce od účinnosti zákona č....

Čerpanie dovolenky a jej prerušenie N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

 Otázka: Zamestnanec chce počas plánovanej dovolenky, ktorú čerpá počas vedľajších a hlavných prázdnin, navštíviť lekára, čiže chce prerušiť dovolenku na tzv. paragraf. Postupujem ako riaditeľ školy (zamestnávateľ) správne a v súlade s platnou leg...

Čerpanie dovolenky a práca v kalendárnom roku 60 dní N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Ako má riešiť zamestnávateľ čerpanie dovolenky u zamestnankyne, ktorá bola na PN-ke od 5. 1. do 23. 5. 2018. 24. 5 .2018 nastúpila do práce po PN-ke. V práci si odpracovala 27 dní. Keďže počas letných prázdnin sa spravidla na školách čerpá ...

Dodatok o predĺžení pracovného pomeru pedagogického zamestnanca nad 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V pomôcke pre aplikačnú prax, vydanej MŠVVaŠ SR zo dňa 30. septembra 2020, číslo spisu 2019-15427:2-B2001 sa uvádza, že „Pracovný pomer  pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý dosiahol 65 rokov veku, sa nemusí nutne skončiť k 31....

Kvalifikácia - INFORMATIKA, TECHNIKA, NEMECKÝ JAZYK N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Uchádzač  o zamestnanie, ktorý si dopĺňa vzdelanie v štátnej jazykovej škole štúdiom nemeckého jazyka, má maturitu (1995), Bc. MOV (2004), Ing. študijný program - Učiteľstvo technických profesijných predmetov, odbor: učiteľstvo profesijných predme...

Nariadenie dovolenky zamestnancovi N

Autor/i: JUDr. Ing. Lucia Pivarníková

Zamestnanec mi odchádza do dôchodku k 31. 8. 2020. Má 49 dní dovolenky. Koľko dní mu môžem nariadiť ako zamestnávateľ?

Odchod do dôchodku a posudok zdravotnej služby N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Pracovná situácia: Zamestnankyňa pracuje v školskej jedálni ako pomocný prevádzkový zamestnanec. Od 28. júna 2019 je dlhodobo práceneschopná a vzhľadom na svoj zdravotný stav by ani nemohla naďalej vykonávať prácu podľa svojho pracovného zaradenia...

Odstupné pre odchádzajúceho riaditeľa školy N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V prípade neúspechu vo výberovom konaní na riaditeľa školy má odstupujúci riaditeľ školy, ktorý pôvodne nebol zamestnancom školy, nárok na odstupné? 

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk