Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo zamestnanec


COVID-19 Práca v domácnosti N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Zákonom č. 66/2020 Z. z. sa novelizoval zákon č. 311/2001 Z. z. Treba upraviť prácu v domácnosti aj písomnou formou, napr. dodatkom k pracovnej zmluve alebo stačí jednoduché oznámenie zo strany zamestnávateľa? Zákonník práce od účinnosti zákona č....

COVID-19 Pracovná porada a zhromažďovanie osôb do a nad 6 zamestnancov N

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Je pracovná porada na pracovisku (v interiéri), ktorej sa zúčastní viac ako 6 zamestnancov, zhromaždením osôb, ktoré je zakázané uznesením vlády SR č. 645/2020? Ak nie je organizovanie pracovnej porady pre viac ako 6 zamestnancov zakázané príslušn...

Čerpanie dovolenky a jej prerušenie N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

 Otázka: Zamestnanec chce počas plánovanej dovolenky, ktorú čerpá počas vedľajších a hlavných prázdnin, navštíviť lekára, čiže chce prerušiť dovolenku na tzv. paragraf. Postupujem ako riaditeľ školy (zamestnávateľ) správne a v súlade s platnou leg...

Čerpanie dovolenky a práca v kalendárnom roku 60 dní N

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka Ako má riešiť zamestnávateľ čerpanie dovolenky u zamestnankyne, ktorá bola na PN-ke od 5. 1. do 23. 5. 2018. 24. 5 .2018 nastúpila do práce po PN-ke. V práci si odpracovala 27 dní. Keďže počas letných prázdnin sa spravidla na školách čerpá ...

Darčekové poukážky a sociálny fond N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

Otázka: Sme rozpočtová organizácia, pri príležitosti Dňa učiteľov dávame zamestnancom darčekové poukážky, ktoré hradíme zo sociálneho fondu. Hodnotu darčekovej poukážky majú zamestnanci zdanenú a platia aj odvody. Môžem uhradiť poplatok za doručen...

Dodatok o predĺžení pracovného pomeru pedagogického zamestnanca nad 65 rokov N

Autor/i: JUDr. Ing. Marián Varga

V pomôcke pre aplikačnú prax, vydanej MŠVVaŠ SR zo dňa 30. septembra 2020, číslo spisu 2019-15427:2-B2001 sa uvádza, že „Pracovný pomer  pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý dosiahol 65 rokov veku, sa nemusí nutne skončiť k 31....

Kandidovanie do rady školy za pedagogických zamestnancov N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Môže kandidovať do rady školy za pedagogických zamestnancov zamestnanec (rodič), ktorému chodí do školy dieťa a môže kandidovať zamestnanec, ktorý má pracovnú zmluvu na dobu určitú?

Konflikt záujmov pri výberovom konaní N

Autor/i: Mgr. Mária Stanislavová

Môže byť za člena rady základnej školy delegovaný zriaďovateľom pedagogický zamestnanec danej školy, ktorý je zároveň občanom obce, ktorá je zriaďovateľom základnej školy?

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk

Aktuálne články

Dotácia na stravu od 1. septembra 2019 N

Publikované:

Vydanie hromadného rozhodnutia k dotáciám na stravu N

Publikované:

Otázka sa týka aplikácie zákona  č. 544/2010 Z. z. o dotáciách  na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa. Na základe usmernenia zamestnankyne OU treba, aby na stravu rodič prihlásil dieťa na základe zápisného lístka stravníka a rozhodnutia riaditeľa o prijatí na stravovanie. Rozhodnutie vraj môže riaditeľ vydať hromadné. Chceli by sme sa informovať, či riaditeľ môže vydávať rozhodnutie na základe zápisného lístka stravníka a či riaditeľ môže vydať hromadné rozhodnutie.