Vyhľadávanie v riadení školy

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

vedúci pedagogický zamestnanec

Funkčné vzdelávanie podľa zákona č. 138/2019 Z. z. a prechodné ustanovenia

Autor/i: redakcia

Funkčné vzdelávanie vedúcich pedagogických a vedúcich odborných zamestnancov upravuje § 47 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“).

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. ...

Majetkové priznanie vedúceho pedagogického zamestnanca

Autor/i: Ing. Ingrid Veverková Konečná

Otázka: Kto je povinný podať majetkové priznanie vedúceho zamestnanca pri výkone práce vo verejnom záujme na plnoorganizovanej základnej škole? Ktoré sú konkrétne vedúce pozície zamestnancov viazaných povinnosťou podľa § 10 zákona č. 552/02003 Z. ...

Nezaradenie na funkčné vzdelávanie pre nedostatok záujemcov

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka: Vedúci pracovník (zástupca riaditeľa ZUŠ) opakovane nebol pre nedostatok záujemcov zaradený na funkčné vzdelávanie. Ako postupovať, pokiaľ nebude zaradený ani po uplynutí zákonom určenej lehoty, počas ktorej má funkčné vzdelanie ukončiť?

Plat za prácu nadčas u zástupcu riaditeľa

Autor/i: JUDr. Dagmar Tragalová

Otázka: Zástupca riaditeľa školy je vedúcim pedagogickým zamestnancom, patrí k ostatným vedúcim (pedagogickým) zamestnancom. Platí sa zástupcovi nadčas za vykázané hodiny po pracovnej dobe, napr. po 15.30 hod. alebo sa nadčas vzťahuje, ak učí viac...

Práca nadčas u vedúcich pedagogických zamestnancov

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Za akých podmienok sa v prípade vedúcich pedagogických zamestnancov jedná o prácu nadčas, ak ide o ich riadnu pracovnú dobu. Napríklad, zástupca riaditeľa má pracovnú dobu od 7,00 do 15,00 hodiny, jeho úväzok je ustanovený na 12 hodín priamej vyuč...

Riaditeľka CVČ - odmena formou osobného príplatku

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  Riaditeľka CVČ je vedúcim zamestnancom, ktorý vykonáva funkciu štatutárneho orgánu. Vzhľadom k tomu, že nemá nárok na zástupcu riaditeľa a v rozpočte nemá od zriaďovateľa vyhradené finančné prostriedky na zamestnávanie administratívnej pr...

Vedúci predmetovej komisie a vedúci metodického združenia

Autor/i: redakcia

Kariérové pozície vedúcich predmetových komisií, vedúcich metodických združení patria podľa § 36 ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 1...

Zástupca riaditeľa pre technicko-ekonomické činnosti

Autor/i: Ing. Jarmila Belešová

Otázka:  1. 12. 2015 som prijala na dohodu učiteľku dejepisu na 6 hodín. Od 1. 2. 2016 sa stala zástupkyňou pre prevádzku školy (máme  pri škole hotel), chcela však aj učiť, tak sme jej ponechali 6 hodín dejepisu (na pracovnú zmluvu). Od 1. 9. 201...

Bezplatný odpovedný servis

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk