Portál pre riaditeľov škôl a zriaďovateľov
ISSN 1339-925X

Riadenie školy

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Klíčové slovo uvádzajúci učiteľ


Dátum vyplácania príplatku uvádzajúcemu učiteľovi N

Autor/i: RNDr. Bc. Mária Takáčová

Patrí začínajúcemu pedagogickému zamestnancovi a uvádzajúcemu učiteľovi príplatok za celý mesiac, alebo od dátumu zaradenia do adaptačného vzdelania?  

Oznámenie o výške a zložení funkčného platu – legislatíva N

Autor/i: PaedDr. ThLic. Oľga Pivarníková

Ako mám chápať vyjadrenie v zákone č.138/2019 Z. z. o dvoch rokoch pracovnej činnosti? Zamestnávateľ podporuje profesijný rozvoj podľa odseku 1 priznaním príplatku za profesijný rozvoj podľa osobitného predpisu po dvoch rokoch výkonu pracovnej čin...

Príplatok za uvádzanie bez vykazovanej činnosti N

Autor/i: Ing. Mgr. Zdenka Juríková Matulová

Od 1. 3. 2020 je u nás na 80 % úväzok zamestnaný pedagogický asistent (cez projekt ÚPSVaRu), ktorý však vzhľadom na mimoriadnu situáciu reálne bol v škole 4 dni a ani sa nepredpokladá, žeby v tomto školskom roku ešte nastúpil, zmluva mu končí 30. ...

VZOR - Protokol o ukončení adaptačného vzdelávania N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor protokolu o ukončení adaptačného vzdelávania. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Menovanie člena skúšobnej komisie - adaptačné vzdelávanie N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom uverejňujeme vzor menovania za člena skúšobnej komisie na objektívne posúdenie vedomosti a priebeh adaptačného vzdelávania začínajúceho odborného zamestnanca.

VZOR - Špecifické pracovné činnosti uvádzajúceho učiteľa N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor špecifických pracovných činností uvádzajúceho učiteľa. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

VZOR - Záverečná správa uvádzajúceho pedagogického zamestnanca N

Autor/i: Mgr. Andrea Bilšáková

V časti Súvisiace formuláre a dokumenty pod textom ponúkame vzor záverečnej správy uvádzajúceho pedagogického zamestnnaca. Vzor nie je záväzný, má len odporúčací charakter.

Odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky pošlite na direktor@wolterskluwer.sk